Saturday, November 16, 2013

Sportin' Kicks: Tortoise

gimmie a "T" 

gimmie an "O"

gimmie an "R"

gimmie a "T"

gimmie an "O"

gimmie an "I"

gimmie an "S"

gimmie an "E"

what does that spell??

TORTOISE!!!!!

No comments:

Post a Comment